فنس هیرکان

فنس حصاری گالوانیزه ، CHAIN LINK FENCE

 فنس حصاری گالوانیزه یک راه حل موثر برای حفظ ایمنی و حفاظت از محوطه ها در ایران است . با پوشش گالوانیزه گرم ، این فنس ها در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاومت بیشتری دارند ، که این ویژگی بسیار مهم در شرایط آب و هوایی متنوع ایران است .

همچنین نصب و نگهداری آسان این فنس ها باعث شده است که مورد توجه بسیاری از افراد و سازمان ها قرار بگیرند .

 

فنس هیرکان

 

 

فنس گالوانیزه

فنس گالوانیزه هیرکان