پانل نرده ای هیرکان

پانل نرده ای هیرکان
پنانل نرده ای یا همان توری نرده ای نسل جدیدی از فنس های حصاری می باشد
این توری ها متشکل از پنل و پایه و بست و پیچ و مهره است.فاصله چشمه ها 5*20 و 5*10 و 3*5 سانتی متر می باشد و هم به صورت گالوانیزه و هم رنگ الکترواستاتیک قابل تولید هستند.ارتفاع این توری ها 1 الی 3 متر می باشد.

نرده پیش ساخته مفتولی