پانل نرده ای ورزشگاه هیرکان

کارخانه تولید توری نرده ای ورزشگاه هیرکان

تولید و فروش توری نرده ای ( پانل نرده ای ) ورزشگاه هیرکان

توری نرده ای ( پانل نرده ای  ) ورزشگاه ها ( تنیس، فوتبال، بسکتبال … )
اجرای حصار کشی ورزشگاهها
زمینهای ورزشی(بسکتبال – فوتبال – تنیس …)
توری نرده ای هیرکان یکی از بهترین روشهای حصار ورزشگاهها طبق استاندارد های روز دنیا
حصارکشی با فنس ، لوله گالوانیزه ، بست و متعلقات …
نرده پیش ساخته ورزشی هیرکان  ،پروفیل ،صفحه پلیت و بست و مهره…
حصارکشی با نرده های تخصصی ورزشی پیش ساخته هیرکان زیبایی خیره کننده ای دارد .

نرده ورزشگاه هیرکان

نرده ورزشگاه هیرکان

توری نرده ای ورزشگاه هیرکان

توری نرده ای ورزشگاه هیرکان