گریتینگ گالوانیزه هیرکان

گریتینگ گالوانیزه هیرکان

مصرف و کاربردهای گریتینگ گالوانیزه هیرکان
گریتینگ گالوانیزه هیرکان از شبکه های فلزی ساخته شده و با پوشش از روی ( گالوانیزه ) محافظت می شود که مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی و خوردگی به آن می بخشد .
مصرف گریتینگ گالوانیزه هیرکان در صنایع مختلفت به دلیل ویژگی های زیر بسیار رایج است  :
1 . مقاومت بالا در برابر خوردگی  2 . استحکام و دوام     3. تهویه و عبور نور    4 . ایمنی
کاربرد های عمده گریتینگ گالوانیزه هیرکان :
1 . صنایع نفت و گاز   2. ساختمان سازی    3 . صنایع شیمیایی و پتروشیمی   4 . صنایع غذایی و دارویی

 

گریتینگ گالوانیزه هیرکان

گریتینگ گالوانیزه هیرکان

گریتینگ گالوانیزه هیرکان

گریتینگ گالوانیزه هیرکان