نوشته‌ها

سیم خاردار خطی سیم خاردار سوزنی سیم خاردار تبری

سیم خاردار یکی از ابزار های مهم و متداول برای حصارکشی های امنیتی است. سیم خاردار از مفتول گالوانیزه و در انواع سیم خاردار خطی ، سوزنی و حلقوی تولید می شود
سیم خاردار در دو نوع سوزنی (معمولی) تبری (تیغی) موجود است که ابعاد حلقه های آن ها 90 و 60 سانتی متر است.سیم خاردار خطی از 2 رشته مفتول گالوانیزه به هم بافته و تولید می شود ، قطر مفتول سیم خاردار سوزنی 2.5 میلی متر است  و سیم خاردار تبری با قطر مفتول 3 تولید می شود
مهمترین کاربرد سیم خاردار مسئله حفاطت و ایجاد امنیت است و این محصول یک مکمل حفاظتی می باشد

 

انواع گریتینگ های تولیدی مفتول صنعت هیرکان

IMG_1751

1- تسمه در تسمه( تسمه های هم عرض) – ضخامت 3، 4 و حداکثر ارتفاع 50 میلیمتر.

2- تسمه در نیم تسمه ( تسمه های غیر هم عرض) – محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد.

3- تسمه در میلگرد (چهار پهلو – ساده و یا آجدار و یا چهارگوش پیچیده شده) – محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد.

4- تسمه در تسمه دندانه دار (تسمه های هم عرض) – ضخامت 3، 4 و حداکثر ارتفاع 50 میلیمتر

5- تسمه دندانه دار در نیم تسمه ( تسمه های غیر هم عرض) – محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد.

6- تسمه دندانه دار به میلگرد – محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد.