فنس گالوانیزه گرم هیرکان

فنس گالوانیزه گرم هیرکان

فنس گالوانیزه گرم هیرکان ، به نوعی از فنس گفته می شود که در حالت استاندارد با استفاده از یک لایه روی پوشش داده شده است.

یکی از ویژگی های فنس گالوانیزه گرم هیرکان ، محافظت از زنگ زدگی فنس در برابر تغییرات آب و هوایی ، سرما و گرما و خصوصا بارش برف ، باران و نور خورشید است.

فنس حصار کشی هیرکان بهترین روش برای حصارکشی زمین های کشاورزی و باغی و … است .

فنس هیرکان

فنس گالوانیزه گرم هیرکان

فنس گالوانیزه گرم هیرکان