نرده پانلی هیرکان

پروژه ی فرودگاه گرگان1391-تولید فنس -پایه و سیم خاردار-نصب کامل با دیواره20سانتیمتری بتنی

نصب سیم خاردار روی فنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ی نرده کشی شرکت سوربن-بندر امیراباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه شرکت کشاورزی و دامپروری ران(بنیاد مستضعفان)-قلعه پایان

پروژه اجرای مفتول صنعت هیرکان

پروژه اجرای مفتول صنعت هیرکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ی گمرک بندر انزلی-نصب نرده-شرکت محترم جنرال مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه  شرکت محترم کیمیا چوب-گرگان

حصارکشی هیرکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه شرکت محترم  فدک یار-توسکستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ی معدن انگوران زنجان-معدن دندی-شرکت محترم مواد معدنی ایران

پایه فنس(لوله) هیرکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه محترم دادگستری استان گلستان-نرده پیش ساخته مفتولی

تولید و نصب نرده پیش ساختهنصب نرده پیش ساخته میلگردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرده پیش ساخته-شرکت کحترم عمران پردیس-هلی پد

کلاسیک-نرده ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه اتوبان صدر (نرده پیش ساخته مفتولی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ی شرکت محترم کنت – کرج نرده پیش ساخته مفتولی

نرده پیش ساخته مفتولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویلا های شخصی :

نصب نرده استارا

نرده پانلی هیرکان

نصب نرده دماوند

پارک شهرداری بجنورد

نرده بجنورد

 

نرده پارک بازی -بیمارستان آتیه

 

 

 

 

 

 

شرکت محترم کیسون-مپنا توسعه 3- ایران خودرو – فرودگاه شاهرود – تیراژ -گوهر تاش -ژالکه -تخته فشرده گلستان -کانسار خزر و…. صدها شرکت دیگر که افتخار همکاری با ایشان را داشتیم.